Bérlethez szükséges dokumentumok

Magánszemély esetén:
– személyigazolvány/útlevél
– lakcímkártya
– jogosítvány
– adókártya

Cégek esetén:
– cégkivonat
– aláírási címpéldány
– bélyegző
– szükség esetén meghatalmazás

Feltétel a betöltött 21. életév és legalább egy éve érvényes jogosítvány.